ÜRÜNLER

Genellikle bir akışkanın (yağ, su, asit) ya da gazın (hava) bir ortamdan diğer ortama geçmesini engelleyen ve/veya kontrol eden makine elemanlarına sızdırmazlık elemanları denir. Standartlarla belirtilen belli çeşitleri olduğu gibi her türlü çalışma koşuluna ve bölgesine göre yeni tasarımlar yapılabilir. Bu da sızdırmazlık elemanı çeşitlerinin sınırsız olabileceğinin bir göstergesidir.

Malzeme olarak genellikle sentetik kauçuklar kullanılmakla birlikte çalışma şartları değiştikçe yeni bir malzeme türü bulunmaktadır. Bu da sızdırmazlık elemanlarının kullanım alanını genişleten etkenlerden biridir.