FVMQ – Fluorosilikon Kauçuk

Kutupsallığı arttırılmış FVMQ vulkanizatları yağa, motor yakıtlarına ve çeşitli kimyasallara VMQ vulkanizatlarından daha dayanıklıdır. Yüksek dereceli motor yakıtları ve metanol içeren yakıtlarda, bin saatlik bir bekletilmeden sonra dahi kopma dayanımı değeri %10 ile 20 arasında bir kayba uğrar. FVMQ vulkanizatları alkollerde çok az şişme gösterirken ester ve klorine hidrokarbonlarda daha fazla şişer.

Camsı geçiş sıcaklığı -70°C’a kadar düşebilir. Genel olarak FVMQ, floro elastomerlerin iyi şişme direnci ve silikonun (VMQ) düşük sıcaklıklardaki esneklik kabiliyetlerini almıştır. Uzun süreli sıcaklık dayanımı ise silikonlardan daha kötüdür. Yine de yüksek sıcaklık dayanım değeri +200°C’tur. Sertlik değeri ise 30 ile 80 Sh.A arasında değişebilmektedir.

Çoğunlukla statik olarak kullanılan FVMQ vulkanizatları uzay ve otomotiv gibi üst düzey teknoloji gerektiren endüstrilerde olduğu gibi düşük sıcaklık getiren açık alan uygulamalarında ve insan tenine temas söz konusu olan çeşitli ürünlerde kullanılmaktadır.