HNBR – Hidrojene Nitril Kauçuk

HNBR, normal NBR polimerlerinin butadien bileşenindeki çift bağın tamamen veya kısmen hidrojenasyonundan elde edilmektedir. Nitril kopolimerinin hidrojenasyonun sağlanmasıyla HNBR; motor yağlarına, asitli gaza, amin/yağ karışımlarına, oksitlenmiş yakıtlara ve makine yağlarına karşı mükemmel direncini de koruyarak; NBR, EPDM ve FKM(Viton) arasındaki yüksek sıcaklık şartlarının yüksek gerilim dayanımı gerektirdiği boşluğu doldurur.

Tamamen doymuş NBR cinsleri peroksitlerle çaprazbağ oluşturabilirler. Bu çift bağ boyunca oluşan peroksit çaprazbağlar, ısıl kararlılığı ve oksidasyon dengesini yükseltir.

Vulkanizatlar; NBR’lerle elde edilebilinecek en yüksek sıcak hava ve sıcak yağ direnicini, oksidatif ve ozon ayrışım direncini, sülfür içeren yağlara karşı direnci, hidrojen sülfid dahil, sülfür ve nitrojen(azot) içeren yağ katkılarına ve endüstriyel kimyasallara karşı direnci sağlamaktadır.

Malzeme yüksek mekanik dayanım ve gelişmiş aşınma direnci ile karakterize edilmektedir. HNBR, -30 ºC ile +150 ºC arasındaki çalışma sıcaklıklarına uygundur.