NR – Doğal Kauçuk

Doğal kauçuk yüksek molekül ağırlığına sahip bir izoprendir. Yüksek mekanik dayanıma ve elastisiteye sahip olmasının yanında düşük sıcaklık davranışları da iyidir. Doğal kauçuğun en önemli özelliği işlenebilirliğinin yüksek olmasıdır.

Polar olmayan bir yapıya sahip olan NR, diğer polar olmayan kauçuklarla karıştırılarak kullanılabilir. Özellikle SBR ve BR ile olan karışımları sıkça kullanılır. Böyle bir karışımla sentetik kauçukların (SR) bazı özellikleri (ısıl direnç gibi) doğal kauçuğa geçerken, doğal kauçuğun da bazı özellikleri (dinamik özellikleri, ucuzluğu, işlenebilirliği vb.) sentetik kauçuğa geçer.

NR çok yumuşak bir yapıdan (30-50 Shore A) ebonit sertliğine (> 95 Shore A) kadar geniş bir sertlik alanında üretilebilir. Bu değişim kullanılan katkı maddelerinin miktarına ve özellikle sülfür konsantrasyonuna bağlı olarak yapılabilir.

Doğal kauçuk bir çok yapay kauçuktan daha iyi bir gerilme dayanımına (≥20 MPa) sahiptir. Katkı maddelerinin eklenmesi ile bu değer 30 MPa’a kadar yükseltilebilir ve bu değeri yüksek sıcaklıklarda dahi koruyabilir. Yırtılma direnci de eğilim kristalizasyonuna bağlı olarak oldukça iyi bir değerdedir.

Elastik, aşınma, izolasyon özellikleri iyidir. Kastor esaslı sıvılarda direnci yüksektir. Yağ ve ozona direnci yoktur.

Fiziksel özellikleri iyi bir şekilde dengelenmiş olan NR; genellikle titreşim sönümleyicilerde, motor donanımında, kauçuk-metal sönümleyici elemanlarda ve diyaframlarda kullanılır. Sızdırmazlık elemanı malzemesi olarak yalnız kastor esaslı hidrolik akışkanlarda (otomotiv hidrolik fren sistemi, bazı uçak hidrolik sistemleri) ve düşük sıcaklık direnci gerektiren yerlerde kullanılır.