Etilen Propilen Kauçuk (EPDM)

Fosfat-ester esaslı alev almaz hidrolik sıvılarda, silikonlu sıvılarda, sıcak su ve buhar ortamında sızdırmazlığı sağlamak amacıyla kullanılan malzeme çeşitidir.

Kesinlikle dolgu gerektirir, diğer kauçuklarla uyuşmaz, aromatiklere, mineral ve petrol ürünlerine uygun değildir.

Kullanılacak EPDM seçiminde kimyasal faktörler ve yapısal faktörler önemli rol oynar. Molekül ağırlığı ve Mooney viskozitesi, etilen-propilen oranı, terpolimerin cinsi ve miktarı bu seçimi belirleyen en önemli faktörlerdir.

Bu kauçukların önemini ve kullanımını arttıran faktörleri şu şekilde tanımlayabiliriz:

  • Isı, ışık ve ozona karşı mükemmel dayanım;
  • Kimyasallara olan dayanım;
  • Düşük sıcaklıkta elastikiyetini koruyabilme;
  • Dielektrik özelliklerinin iyi olması;
  • Yüksek dolgu ve yağ alabilme kabiliyeti.

EPDM kauçukların ozona olan yüksek dayanımı, doymamış yapıda NR, SBR, BR ile karıştırılabilmesini sağlamaktadır. Bu oran 30 phr EPDM- 70 phr NR/SBR olabilir. Yine EPDM ile NBR karışımı ozona ve yağa dayanıklı mamüllerin üretilmesini sağlar.

EPDM’lerde dolgu maddesi kullanımının en önemli nedeni fiziksel özellikleri geliştirmek içindir. Karbon siyahı en çok kullanılan dolgu maddesidir. Kuvvetlendirme derecesi ve işlenebilirlik büyük ölçüde karbon siyahı tipine, özelliğine ve karışımdaki miktarına bağlıdır. Dolgu maddeleri kullanımının ikinci bir amacı ise maliyeti düşürmektir. Çünkü dolgu maddeleri EPDM kauçuklara yüksek oranda katılabilir. Mineral dolgu maddeleri beyaz renkli malzemelerin üretiminde kullanıldığı gibi, karbon siyahı içeren karışımlarda da maliyeti düşürmek için kullanılmaktadır.

EPDM kauçuklar yüksek dolgu ve yağ alabilme özelliklerinden dolayı kullanılacak proses yağının cinsi ve miktarı önem taşır. Parafinik yağlar en çok kullanılan yağ tipi olup iyi ısı direnci verirler. Naftenik yağlarda daha iyi fiziksel özellikler sağlanır ve renkli üretimlerde tercih edilir. Aromatik yağlar, fiziksel özellikleri zayıflattıkları ve rengi bozdukları için tercih edilmezler. EPDM kauçukların ısı, ışık ve ozona karşı dayanımları için ayrıca bir oksidant ve antiozanat kullanımı gerektirmez.

Bunların yanında elektriksel özellikleri mükemmeldir. EPDM; kablo kaplamalarında, otomobil lastiklerinde, hortumlarda, pencerelerde, kapılarda ve mimari profillerde sıkça kullanılmaktadır.