Klorobutadien Kauçuk (Kloropren) (CR)

CR, birçok kauçuk çeşidi ile karıştırılabilir. NR ile olan karışımlarda elastisite ve düşük sıcaklık esnekliği gelişir; BR (Butadien Kauçuk) ise gevreklik sıcaklığını önemli ölçüde düşürür; NBR da endüstriyel yağlara karşı olan şişme direncini yükseltir.

Diğer sentetik kauçuklarda olduğu gibi kloropren kauçukta da mekanik özellikler büyük ölçüde katkı maddelerine bağlıdır. Çok iyi oksijen dayanımının yanında işlenmemiş CR diğer sentetik kauçuklara göre havaya ve ozona karşı direnci oldukça iyidir. Karıştırıldığı malzemeye göre çalışma sıcaklığı -45°C ile +100°C arasında olabilir ki kısa periyotlarda bu değer 130C’a kadar çıkabilir.

CR’ı diğer kauçuklardan ayıran en önemli özellik de içerdiği klorinden dolayı alev alma direncinin çok iyi olmasıdır. Fosforik asit esterleri gibi plastizörler kullanılarak bu direnç daha da arttırılabilmektedir.

Yağlara karşı olan direnci büyük ölçüde yağın direncine bağlıdır. CR vulkanizatları yüksek moleküler ağırlıklı parafinik ve naftenik yağlara karşı iyi direnç gösterirken, düşük moleküler ağırlıktaki aromatik yağlarda şişme gösterirler.

Genel olarak CR vulkanizatları kimyasallara dirençlidir. Alfatik bileşikler, esterler, ketonlar, aldehidler ve klorlanmış ya da aromatik hidrokarbonlar CR vulkanizatlarını şişirir ya da yumuşatır.

Polar bir yapıya sahip olan CR, bu özelliğinden dolayı elektriği polar olmayan NR ve SBR’den daha iyi iletir fakat NBR’dan daha kötü bir iletkendir.

Klorobutadien kauçuk bu özelliklerinden dolayı; keçelerde, profillerde, bantlarda, bağlantılarda, V-bantlarda, ayakkabı tabanlarında ve pencere, yapı profilleri, çatı kaplamaları, kablo jakları gibi yapı endüstrisinde kullanılır.